POLYPROPYLENY

jednotky

zpět...

Měrná hmotnost

g/cm3

0,902/0,915

0,924

Mez kluzu

N/mm2

30/32

32

Pevnost v tahu

N/mm2

 

 

Tažnost

%

>50

 

Modul pružnosti (ohyb)

N/mm2

 

 

Modul pružnosti (tah)

N/mm2

>950/1150

>1150

Pevnost v ohybu

N/mm2

 

 

Rázová houževnatost

kJ/mm2

3)

3)

Vrubová houževnatost

kJ/mm2

 11/12

7,5

Tvrdost vtiskem kuličky (30 sec.)

N/mm2

67/66

62

Součinitel tření za sucha 1)

 

0,35

0,35

Opotřebení kluzné 2)

µm/km

11

11

Opotřebení "Sand slurry"

 

440

440

Permitivita

-

 

 

Ztrátový činitel

-

 

 

Elektrická pevnost

kV/mm

 

 

Měrný vnitřní odpor

Ohm.cm

>1016

 

Měrný povrchový odpor

Ohm

>1013

 

Teplota tání

°C

165

165

Teplota krátkodobé
použitelnosti

°C

-10
+140

-10
+140

Teplota dlouhodobé
použitelnosti

°C

-10
+100

-10
+100

Součinitel teplotní délkové roztažnosti

K-1

1-2x10-4

 

Tepelná vodivost

W/(k.m)

0,22

0,22

Nasákavost za normálních
podmínek
5)

%

<0,1

<0,1

Nasákavost ve vodě

%

<0,1

<0,1

Odolnost minerálním olejům
a tukům
4)

 

/

/

Odolnost zředěným kyselinám 4)

 

O

O

Odolnost zředěným zásadám 4)

 

O

O

Odolnost horké vodě a páře

 

O

O

Odolnost benzinu 4)

 

NE

NE

Styk s potravinami

-

FDA FDA

Vysvětlivky:
1) proti kalené a broušené oceli při p=0,05N/mm2v=0,6m/s, t=20oC styčné plochy  O odolává FDA schválen pro styk s potravinami
2) proti kalené a broušené oceli při   t=40oC styčné plochy / odolává omezeně FDN fyziologicky nezávadný
3) bez přerušení NE neodolává
4) bližší informace a odolnost vůči jiným chemikáliím  na  dotaz
5) t=25oC, relativní vlhkost 50%