POLYACETAL

jednotky

zpět...

Měrná hmotnost

g/cm3

1,41

Mez kluzu

N/mm2

70

Pevnost v tahu

N/mm2

 

Tažnost

%

40

Modul pružnosti (ohyb)

N/mm2

 

Modul pružnosti (tah)

N/mm2

3000

Pevnost v ohybu

N/mm2

 

Rázová houževnatost

kJ/mm2

3)

Vrubová houževnatost

kJ/mm2

9

Tvrdost vtiskem kuličky (30 sec.)

N/mm2

130

Součinitel tření za sucha 1)

 

0,3

Opotřebení kluzné 2)

µm/km

8,9

Opotřebení "Sand slurry"

 

700

Permitivita

-

3,8

Ztrátový činitel

-

0,003

Elektrická pevnost

kV/mm

>50

Měrný vnitřní odpor

Ohm.cm

10 15

Měrný povrchový odpor

Ohm

 

Teplota tání

°C

165

Teplota krátkodobé
použitelnosti

°C

-50
+140

Teplota dlouhodobé
použitelnosti

°C

-50
+100

Součinitel teplotní délkové roztažnosti

K-1

1,1x10-4

Tepelná vodivost

W/(k.m)

0,31

Nasákavost za normálních
podmínek
5)

%

0,25

Nasákavost ve vodě

%

0,8

Odolnost minerálním olejům
a tukům
4)

 

O

Odolnost zředěným kyselinám 4)

 

NE

Odolnost zředěným zásadám 4)

 

O

Odolnost horké vodě a páře

 

/

Odolnost benzinu 4)

 

O

Styk s potravinami - FDA

Vysvětlivky:
1) proti kalené a broušené oceli při p=0,05N/mm2v=0,6m/s, t=20oC styčné plochy  O odolává FDA schválen pro styk s potravinami
2) proti kalené a broušené oceli při   t=40oC styčné plochy / odolává omezeně FDN fyziologicky nezávadný
3) bez přerušení NE neodolává
4) bližší informace a odolnost vůči jiným chemikáliím  na  dotaz
5) t=25oC, relativní vlhkost 50%