POLYETHYLENTEREFTALAT

jednotky

image017.gif (512 bytes)

zpět...

Měrná hmotnost

g/cm3

1,37

Mez kluzu

N/mm2

90

Pevnost v tahu

N/mm2

 

Tažnost

%

>10

Modul pružnosti (ohyb)

N/mm2

 

Modul pružnosti (tah)

N/mm2

3400

Pevnost v ohybu

N/mm2

145

Rázová houževnatost

kJ/mm2

3)

Vrubová houževnatost

kJ/mm2

4

Tvrdost vtiskem kuličky (30 sec.)

N/mm2

180

Součinitel tření za sucha 1)

 

0,3

Opotřebení kluzné 2)

µm/km

 

Opotřebení "Sand slurry"

 

610

Permitivita

-

3,3

Ztrátový činitel

-

0,007

Elektrická pevnost

kV/mm

21

Měrný vnitřní odpor

Ohm.cm

10 16

Měrný povrchový odpor

Ohm

10 16

Teplota tání

°C

255

Teplota krátkodobé
použitelnosti

°C

-20
+160

Teplota dlouhodobé
použitelnosti

°C

-20
+100

Součinitel teplotní délkové roztažnosti

K-1

0,8x10-4

Tepelná vodivost

W/(k.m)

0,24

Nasákavost za normálních
podmínek
5)

%

0,25

Nasákavost ve vodě

%

0,6

Odolnost minerálním olejům
a tukům
4)

 

O

Odolnost zředěným kyselinám 4)

 

/

Odolnost zředěným zásadám 4)

 

/

Odolnost horké vodě a páře

 

NE

Odolnost benzinu 4)

 

O

Styk s potravinami  

FDA


Vysvětlivky:
1) proti kalené a broušené oceli při p=0,05N/mm2v=0,6m/s, t=20oC styčné plochy  O odolává FDA schválen pro styk s potravinami
2) proti kalené a broušené oceli při   t=40oC styčné plochy / odolává omezeně FDN fyziologicky nezávadný
3) bez přerušení NE neodolává
4) bližší informace a odolnost vůči jiným chemikáliím  na  dotaz
5) t=25oC, relativní vlhkost 50%