POLYETHYLENY

jednotky

zpět...

Měrná hmotnost

g/cm3

0,93

0,954

0,954

Mez kluzu

N/mm2

>17

>28

23

Pevnost v tahu

N/mm2

>40

36

>32

Tažnost

%

>50

>50

>50

Modul pružnosti (ohyb)

N/mm2

 

 

 

Modul pružnosti (tah)

N/mm2

>700

>800

>700

Pevnost v ohybu

N/mm2

 

 

 

Rázová houževnatost

kJ/mm2

3)

3)

3)

Vrubová houževnatost

kJ/mm2

>200

>18

 

Tvrdost vtiskem kuličky (30 sec.)

N/mm2

38

38

38

Součinitel tření za sucha 1)

 

0,12

0,12

0,1

Opotřebení kluzné 2)

µm/km

0,045

 

 

Opotřebení "Sand slurry"

 

100

400

1000

Permitivita

-

2,1

 

 

Ztrátový činitel

-

0,0039

 

 

Elektrická pevnost

kV/mm

45

40

 

Měrný vnitřní odpor

Ohm.cm

>1014

>1014

>1016

Měrný povrchový odpor

Ohm

>1012

>1011

>1015

Teplota tání

°C

130-135

130-135

130

Teplota krátkodobé
použitelnosti

°C

-200
+90

-100
+90

 

Teplota dlouhodobé
použitelnosti

°C

-200
+80

-100
+80

 

Součinitel teplotní délkové roztažnosti

K-1

2x10-4

2x10-4

2x10-4

Tepelná vodivost

W/(k.m)

0,41

0,4

0,41

Nasákavost za normálních
podmínek
5)

%

<0,1

<0,1

<0,1

Nasákavost ve vodě

%

<0,1

<0,1

<0,1

Odolnost minerálním olejům
a tukům
4)

 

O

O

O

Odolnost zředěným kyselinám 4)

 

O

O

O

Odolnost zředěným zásadám 4)

 

O

O

O

Odolnost horké vodě a páře

 

O

O

O

Odolnost benzinu 4)

 

O

O

O

Styk s potravinami

-

FDA FDA FDA

Vysvětlivky:
1) proti kalené a broušené oceli při p=0,05N/mm2v=0,6m/s, t=20oC styčné plochy  O odolává FDA schválen pro styk s potravinami
2) proti kalené a broušené oceli při   t=40oC styčné plochy / odolává omezeně FDN fyziologicky nezávadný
3) bez přerušení NE neodolává
4) bližší informace a odolnost vůči jiným chemikáliím  na  dotaz
5) t=25oC, relativní vlhkost 50%