POLYAMIDY

jednotky:

image006.gif (556 bytes)

image007.gif (582 bytes)

image008.gif (543 bytes)

image009.gif (548 bytes)

image010.gif (604 bytes)

image011.gif (706 bytes)

zpět...
Měrná hmotnost

g/cm3

1,15

1,13

1,14

1,14

1,1

Mez kluzu

N/mm2

80

68

90

70

70

Pevnost v tahu

N/mm2

 

 

Tažnost

%

30-40

>30

35-40

 

Modul pružnosti (ohyb)

N/mm2

3200

2700

2600

2600

Modul pružnosti (tah)

N/mm2

3300

3300

3000

2700

Pevnost v ohybu

N/mm2

120-130

113

80

98

Rázová houževnatost

kJ/mm2

3)

3)

3)

3)

3)

Vrubová houževnatost

kJ/mm2

 3-4

8

>3

 5-6

 10-12

Tvrdost vtiskem kuličky (30 sec.)

N/mm2

160

132

170

140

132

Součinitel tření za sucha 1)

-

0,36-0,42

0,36-0,42

0,3

0,15-0,24

0,35

Opotřebení kluzné 2)

µm/km

0,1

0,12

0,1

0,05

 

Opotřebení "Sand slurry"

-

150

160

 

 

Permitivita

-

3,7

3,6

3,7

 

Ztrátový činitel

-

0,03

0,026

0,03

 

Elektrická pevnost

kV/mm

60

60

33

 

Měrný vnitřní odpor

Ohm.cm

10 14

10 15

10 15

 

Měrný povrchový odpor

Ohm

10 12

10 12

 

 

Teplota tání

°C

218-220

210

255

220

 

Teplota krátkodobé
použitelnosti

°C

-40
+150

-30
+150

-40
+120

-50
+150

Teplota dlouhodobé
použitelnosti

°C

-40
+100

-40
+90

-30
+100

-40
+100

-40
+90

Součinitel teplotní délkové
roztažnosti

K-1

0,8x10-4

1x10-4

1x10-4

0,8x10-4

0,9-0,10x10-4

Tepelná vodivost

W/(k.m)

0,24

0,23

0,23

 

Nasákavost za normálních
podmínek
5)

%

2

1,8

2,5

1,8

1,8

Nasákavost ve vodě

%

6-6,5

5,5-6,0

9

6

 

Odolnost minerálním olejům
a tukům
4)
-

O

O

O

O

O

Odolnost zředěným kyselinám 4) -

/

/

/

/

/

Odolnost zředěným zásadám 4) -

O

O

O

O

O

Odolnost horké vodě a páře -

/

/

/

/

/

Odolnost benzinu 4) -

O

O

O

O

O

Styk s potravinami - FDN FDN FDA FDN FDN

 

 


Vysvětlivky:
1) proti kalené a broušené oceli při p=0,05N/mm2v=0,6m/s, t=20oC styčné plochy  O odolává FDA schválen pro styk s potravinami
2) proti kalené a broušené oceli při   t=40oC styčné plochy / odolává omezeně FDN fyziologicky nezávadný
3) bez přerušení NE neodolává
4) bližší informace a odolnost vůči jiným chemikáliím  na  dotaz
5) t=25oC, relativní vlhkost 50%